Erhverv

Immaterialret

Omsætning af åndens arbejde til økonomiske gevinst har i vores samfund årelang tradition.

Irritation ved at andre misbruger ens enerettigheder er forståelig. Virksomheder såvel som private bør derfor være opmærksom på mulighederne for sikring af deres enerettigheder, således omkostningskrav og tvister måske på internationalt plan undgås. Det kan være indenfor design, brands og varemærker, patenter, brugsmodel- eller ophavsrettigheder.

Hos Thuesen Bødker & Jæger medvirker vi til registrering af enerettigheder på såvel nationalt som internationalt plan. Hvis De ønsker rådgivning herom, er De velkommen til at kontakte os.