Erhverv

Franchise

Thuesen Bødker & Jæger rådgiver om franchise forhold. Franchise er den forretningsform, hvor en virksomhed drives efter et ensartet koncept.

Nystartede virksomheder kan mod betaling få adgang til at benytte dette koncept. Fordelen for franchisetageren er, at man så kan påbegynde virksomhed med en butik, der allerede er kendt, og fordelen for franchisegiveren er, at denne ikke skal påtage sig at åbne en lang række forretninger, men derimod lade andre, mod betaling, benytte konceptet.

Franchisegiveren fortsætter så med at videreudvikle forretningskonceptet.

Advokatfirmaet har rådgivet større kæder og leveret juridiske løsninger hertil.