Erhverv

Finansiering

Selvstændighedskulturen er udbredt i vores del af landet. Driftige mennesker fostrer mange forretningsideer til udvikling af virksomheder.

Et af de væsentligste faktorer og forudsætninger for at udvikle ideerne med succes er tilstrækkelig finansiering.

Til finansiering hører bl.a. afklaring af juridiske forhold som

- Sikkerhed - kaution
- Virksomhedspant
- Tredjemands pant
- Pant i fast ejendom
- Løsøre
- O.lign.

Herudover er det væsentligt, at virksomhederne løbende forholder sig til aftalegrundlaget med kreditgiverne, således den enkelte virksomhed til stadighed har fornøden kreditfaciliteter på markedsvilkår.