Erhverv

Erhvervslejeret
Indenfor erhvervslejeretten deltager vi som rådgiver og ”sparrings-partner” for såvel lejere som udlejere, herunder lejeretlig due diligence i forbindelse med indgåelse af erhvervslejekontrakter, finansieringsmæssige forhold, genforhandlinger vedr. markedsleje og andre forhold der opstår i lejeperioden samt ved lejemåls ophør.

Vi har derfor ekspertise i udfærdigelse af erhvervslejekontrakter med de mange forskellige nuancer, der skal iagttages afhængig af ejendomstype/lejemålstype.

Ved uenighed parterne imellem rådgiver vi om løsningsmuligheder, og kan sagen ikke løses, er vi selvfølgelig parate til at føre sagen, hvad enten det er i huslejenævnet eller boligretten.