Erhverv

Entrepriseret

Inden for entrepriseretten yder vi rådgivning til såvel entreprenører, bygherrer samt rådgivere.

Vi yder assistance i forbindelse med bl.a. nyopførsler og projektudvikling, ombygninger, renoveringer, byggeledelse, mangler, ansvar m.v.

Rådgivningen vedrører eksempelvis finansierings- og garantiforhold, udarbejdelse og gennemgang af entreprisekontrakter samt deltagelse i kontraktsforhandlinger.

Vi yder også assistance i rets- og voldgiftssager i entrepriseretlige tvister.