Erhverv

Ejendomsadministration

Administration af ejendomme - det være sig udlejnings-, ejerlejligheds- og andelsejendomme er ét af vore specialer.

Vi har etableret en særlig afdeling, der dels administrerer udlejningsejendomme, med de omfattende juridiske og praktiske ogaver der er forbundet hermed, dels varetager den overordnede såvel juridiske som praktiske drift af ejerforeninger med tilhørende ejerlejligheder og andelsboligforeninger.

Vi bogfører for foreningerne, deltager i bestyrelsesmøder, deltager i afholdelse af generalforsamlinger, har kontakt til viceværter, forsikringsselskaber m.v.

I boligudlejningsejendomme har vi kontakten til lejerne, opkræver husleje, koordinerer fraflytningssyn m.v.

En aftale med os kan hurtigt betale sig
Baseret på den store erfaring vi har opnået på området, kan vi tilbyde kompetent og praktisk administration af både udlejningsejendomme, ejerforeninger og andelsboligforeninger.
Derved spares kostbar tid samtidig med at “fælderne” undgås. Kontakt os derfor venligst og hør mere.