Privat

Projektudvikling

Udvikling af en ejendom strækker sig over perioden, fra kunden skaffer sig dispositionsret over eller køber en ejendom, typisk med henblik på nedrivning eller ombygning til andet formål samt efterfølgende salg enten til en bruger eller en investor.

Projektudvikling involverer advokater i forbindelse med købet, fx undersøgelse af og rådgivning omkring planmæssige forhold, forurening, udhandling af lejere, finansiering, forhandlinger med sælger, skattemæssige forhold m.v.

I forbindelse med byggeriet ydes rådgivning omkring entrepriseretlige forhold, evt. opdeling i ejerlejligheder, udarbejdelse af servitutter, vedtægter etc.

Ved salget vedrører rådgivningen bl.a. udarbejdelse af salgsmateriale, forhandling med købere, hvad enten dette er slutbrugere eller investorer.

Rådgivning om projektudvikling kræver stor indsigt i og overblik over et kompliceret regelsæt samt ikke mindst viden og interesse for erhvervslivets forhold herunder finansieringsforhold.

Thuesen Bødker & Jæger har stor erfaring indenfor projektudvikling og har i en lang årrække repræsenteret og rådgivet indenfor projektudvikling, såvel lokalt men ikke mindst for landsdækkende projektudviklingsfirmaer.