Privat

Miljø og planret

I dag har vi i Danmark en omfattende regulering af anvendelsen af fast ejendom. I forbindelse med byggeri og ændret anvendelse skaber det offentlige rammerne via Planlovssystemet.

Som borger kan man ofte føle det vanskeligt dels at få overblik over systemet, dels at få indblik i, hvorledes man gør sin indflydelse gældende.

Også miljømæssigt er der omfattende reguleringer. En lang række virksomheder kan i dag kun lovlig drives, hvis der er tilladelser hertil i henhold til gældende miljølovgivning. Med hensyn til eksisterende forureninger er der bl.a. i jordforureningsloven en lang række reguleringer, der tager stilling til, hvorledes retsstillingen er.