Privat

Forsikringsret

Det er nemt at komme galt af sted som privatperson, eksempelvis ved at blive frarøvet sine ejendele eller komme fysisk til skade.

For at gardere sig mod disse og mange andre risici vælger mange at tegne en forsikring, for derved at overføre risikoen for tab til et forsikringsselskab.

Når skaden opstår, forventer skadelidte, at der sker udbetaling af forsikringssummen til dækning af tabet.

Der kan i den forbindelse opstå forskellige problemstillinger, og vi hos Thuesen Bødker & Jæger er altid parate til at hjælpe Dem med Deres spørgsmål indenfor forsikringsretten.