Privat

Familieret

Familieret dækker over flere discipliner. Som eksempel herpå kan nævnes:

Faste samlivsforhold

Som ugift samlevende kan det være nødvendigt at oprette en række dokumenter. For eksempel arver par, der ikke er gift, ikke hinanden, uanset om man så har boet sammen i mange år medmindre der er oprettet testamente.

Mange par, som køber hus, kan have fordel af at oprette en samejeoverenskomst. Hvis et par køber hus, men huset kun står i den enes navn f.eks. af fradragsmæssige årsager, kan det være en god idé med en aftale om, hvad der skal ske, hvis man går fra hinanden eller den ene dør.

Ægteskab

Når der indgås ægteskab er der automatisk fælleseje, hvilket betyder, at der skal ske en lige deling, hvis ægteskabet ophører enten ved separation, skilsmisse eller død.

Der kan indgås aftale om, at der ikke skal ske en lige deling, det vil sige, at der ikke er fælleseje men derimod særeje. Særeje kan f.eks. være en fordel, hvis:

- ægtefællerne ønsker at sikre hinanden mest muligt ved dødsfald, især hvis en eller begge ægtefæller har børn med andre end ægtefællen
- en af ægtefællerne har meget gæld
- en eller begge ægtefæller driver risikobetonet virksomhed
- en eller begge ægtefæller driver virksomhed, og man ikke ønsker, at der skal ske en deling af dennes værdi i forbindelse med skilsmisse eller den anden ægtefælles død 
- en eller begge ægtefæller har arvet, og man ikke ønsker at blande denne arv ind i ægteskabet

Skilsmisse/samlivsophævelse

Hvis et forhold/ægteskab skal ophøre, kan det være nødvendigt at søge rådgivning om forskellige problemer. Som eksempel herpå kan nævnes:

- hjælp til udfyldelse af separations/skilsmisse ansøgning
- rådgivning om reglerne for deling
- bistand i forbindelse med bodelingen 
- berigtigelse af overdragelsen, hvis en af ægtefællerne skal overtage en ejendom, der hidtil har været ejet af begge, herunder udfærdigelse af overdragelsesdokumenter mv.

Børn

Det kan være nødvendigt at søge advokat i en række sager vedrørende børn. Advokatfirmaet kan også her tilbyde advokatbistand. Sagerne kunne eksempelvis være vedrørende:

- faderskab
- forældremyndighed/bopæl
- samvær
- tvangsfjernelser

Dødsfald/testamenter

Behov for oprettelse af et testamente er større nu i mange familier end nogensinde, idet arvelovens regler er udfærdiget ud fra en forudsætning om, at de fleste par lever som "kernefamilie", det vil sige er gift og kun har børn med hinanden. Indtil der kommer en ændring i de arveretlige regler, kan det derfor i mange situationer være en god ide at oprette et testamente.