Erhverv

Agentforhold

Som led i tilrettelæggelsen af en hensigtsmæssig salgsorganisation bør muligheden  for at gøre brug af handelsagenter overvejes.

Handelsagentens opgave er at virke for slag af agentutgivers produkter. Handelsagenten modtager provision for sit salg. Agenten er i modsætning til almindelige sælgere og repræsentanter ikke ansat hos agenturgiver, og agenturgiver har derfor ikke sædvanlige arbejdsgiverforpligtelser overfor agenten. Udarbejdelse af handelsagentkontrakter kræver en nøje regulering, ligesom handelsagentkontrakter ofte er af international karakter.